Preventívne kardiologické vyšetrenie obsahuje:

fyzikálne vyšetrenie pacienta, meranie tlaku krvi, zhotovenie a vyhodnotenie EKG, ergometria a echokardiografia, zhodnotenie nálezov a stanovenie kardiovaskulárneho rizika

Laboratórne vyšetrenie:

  • – krvný obraz
  • – biochemické vyšetrenie (glukóza, obličkové a pečeňové funkcie, lipidový profil)

V prípade potreby a záujmu pacienta je možné doplniť preventívne vyšetrenie o 24-hodinové monitorovanie tlaku krvi a EKG.

CENNÍK PREVENTÍVNYCH VYŠETRENÍ:

  • Fyzikálne vyšetrenie pacienta + EKG a laboratórne vyšetrenia 38€ /z toho cenník lab. vyš. podľa laboratória SANAT 27,50€/
  • Ergometria 15 €
  • Echokardiografia 38,00 €
  • Holter EKG 26 €
  • 7  dňový  EKG HM 50  €
  • 48 h  EKG  Holter   doplatok    k úhrade  ZP  20  €
  • Holterov monitor tlaku krvi 10 €
  • Event EKG monitoring 17 €

www.kardio-zm.sk