login-bg-image

MUDr.Ivan Pinter kardiológ

  • Štúdium na Lekárskej fakulte UK v Bratislave ukončené v roku 1986
  • l989 atestácia z vnútorného lekárstva
  • 1997 špecializačná atestácia z kardiológie
  • od r. 1987 do roku 2001 Interné oddelenie NSP Zlaté Moravce
  • sekundárny lekár, ved. lekár JIS , ambulantný kardiológ. zástupca primára interného odd., od roku 2001 súkromná prax – ambulancia kardiológie
  • člen SKS- Slovenskej kardiol. spoločnosti , prac. skupina pre srdcové zlyhávanie , Slovenská asociácia srdcových arytmií,
  • ČKS -Česká kardiologická spoločnosť , prac. skupina pre arytmie a kardiostimuláciu
  • prac. skupina echokardiografie
  • ESC – Európska kardiologická spoločnosť
  • Slovenská hypertenziologická spoločnosť

Zdravotná sestra

Ľudmila Klučiarová
diplomovaná sestra
Pracovala na internom oddelení , ARO a rýchl. zdravotnej službe
od r.2002 - kardiologická ambulancia

MUDr.Ivan Pinter kardiológ